Velferðar- og jafnréttismálanefnd

Nafn Netfang   
Listi  
Hlutverk   
Birta Antonsdóttir
birtaantons@msn.com

H

Formaður

 
    

 

Berglind Þorbergsdóttir

    

H

Aðalmaður

Heiðrún Höskuldsdóttir

    
O   

Aðalmaður

Inga Eyþórsdóttir
    

L

Aðalmaður

Halla Dís Hallfreðsdóttir

    

H

Varamaður

Gunnar Ásgeirsson

    

H

Varamaður

Hafrún Bylgja Guðmundsdóttir

    

H

Varamaður

Hjalti Viðarsson

    

O

Varamaður

Sigríður Sóldal

    

L

Varamaður


Meginhlutverk nefndarinnar er sem hér segir:


• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í velferðar- og jafnréttismálum.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í velferðar- og jafnréttismálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
að starfa með bæjarstjóra að málefnum sem heyra undir nefndina
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.


Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að ákvarðanir hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa bæjarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal nefndin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.

Sé nefndinni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir nefndar. Slíkar ákvarðanir þurfa staðfestingu bæjarstjórnar.

Smellið hér til að skoða erindisbréf velferðar- og jafnréttismálanefndar í heild sinni.