Umhverfis- og náttúruverndarnefnd

Nafn Netfang   
Listi  
Hlutverk   
Gísli Pálsson     

H

Formaður

Anna Margrét Pálsdóttir
    

H

Aðalmaður

Jón Einar Jónsson
    

L

Aðalmaður

Ásmundur S. Guðmundsson

    
H   

Varamaður

Helgi Björgvin Haraldsson
    

H

Varamaður

Theódóra Mattíasdóttir

    

O

VaramaðurMeginhlutverk nefndarinnar er sem hér segir:

• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í umhverfis- og náttúruverndarmálum.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í umhverfis- og náttúruverndarmálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með bæjarstjóra að málefnum sem heyra undir nefndina.
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.


Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að ákvarðanir hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal nefndin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.


Sé nefndinni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir nefndar. Slíkar ákvarðanir þurfa staðfestingu bæjarstjórnar.

Smellið hér til að skoða erindisbréf umhverfis- og náttúruverndarnefndar í heild sinni.