Skipulags- og byggingarnefnd

Nafn: Netfang: Listi  Hlutverk:
Páll Vignir Þorbergsson
   
H formaður
Guðlaug Ágústsdóttir gullauga@simnet.is H aðalmaður
Gunnar Ásgeirsson
   
H aðalmaður
Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir
O aðalmaður
Steindór Þorsteinsson
L aðalmaður
Elfar Gunnlaugsson    
   
H varamaður
Gísli Pálsson
   
H varamaður
Dagur Emilsson
   
H varamaður
Rúnar Birgisson
   
O varamaður   
Ragnar Már Ragnarsson   L  varamaður

Meginhlutverk nefndarinnar er sem hér segir: 


• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í skipulags- og byggingarmálum.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í skipulags- og byggingarmálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með bæjarstjóra og skipulags- og byggingarfulltrúa.
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.


Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að niðurstöður hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal nefndin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.

Sé nefndinni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir nefndar. Slíkar ákvarðanir þurfa því staðfestingu bæjarstjórnar.

Smelltu hér til að skoða erindisbréf skipulags- og bygginganefndar í heild sinni.