Safna- og menningarmálanefnd

Nafn
Netfang
Listi Hlutverk
Guðrún A Gunnarsdóttir
H
formaður
Jón Sindri Emilsson

H
aðalmaður
Gréta María Árnadóttir

H
aðalmaður
Anna Melsteð

O
aðalmaður
Dagbjört Höskuldsdóttir
    
L
aðalmaður  
Ragnheiður Valdimarsdóttir   
    
H
varamaður
Hafrún Bylgja Guðmundsdóttir   
    
H
varamaður
Helgi Björgvin Haraldsson   
    
H
varamaður   
Árni Ásgeirsson   
    
O
varamaður   
Helga Guðmundsdóttir   
    
L
varamaður   

Meginhlutverk nefndarinnar er sem hér segir:


• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í safna- og menningarmálum.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í safna- og menningarmálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með bæjarstjóra og forstöðumanni safna að málum er undir þá og nefndina heyra.
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.

Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að niðurstöður hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal nefndin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.


Sé nefndinni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir nefndar. Slíkar ákvarðanir þurfa því staðfestingu bæjarstjórnar.

 

Smelltu hér til að skoða erindisbréf safna- og menningarmálanefndar í heild sinni.