Atvinnu- og nýsköpunarnefnd

Nafn Netfang   
Listi  
Hlutverk   
Halldór Árnason halldor@sa.is 

H

Formaður

Kári Hilmarsson

    

H

Aðalmaður

Símon Már Sturluson

    

H

Aðalmaður

Sara Hjörleifsdóttir

    
O   

Aðalmaður

Magda Kulinska

    

L

Aðalmaður

Unnur María Rafnsdóttir

    

H

Varamaður

Gísli Pálsson

    

H

Varamaður

Kári Geir Jensson

    

H

Varamaður

Anna Björk Norðdahl

    

O

Varamaður

Ragnar Már Ragnarsson

    

L

Varamaður


Meginhlutverk nefndarinnar er sem hér segir:
 

• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í atvinnu- og nýsköpunarmálum.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í atvinnu- og nýsköpunarmálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með bæjarstjóra að málum er undir hann og nefndina heyra.
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.

Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að niðurstöður hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal nefndin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.
Sé nefndinni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir nefndar. Slíkar ákvarðanir þurfa því staðfestingu bæjarstjórnar.

 

Smellið hér til að skoða erindisbréf atvinnu- og nýsköpunarnefndar í heild sinni