Æskulýðs- og íþróttanefnd

Nafn: Netfang: Listi Hlutverk:
Ragnar Ingi Sigurðsson
    
H formaður
Gunnhildur Gunnarsdóttir
    
H aðalmaður
Jóhanna María Ríkharðsdóttir
    
H aðalmaður
Rósa Indriðadóttir
    
O aðalmaður
Helga Guðmundsdóttir
    
L aðalmaður
Gísli Pálsson
    
H varamaður
Guðni Sumarliðason
    
H varamaður
Tinna Ólafsdóttir
    
H varamaður
Emil Einarsson
    
O varamaður
Baldur Þorleifsson
L varamaður

Meginhlutverk nefndarinnar er sem hér segir:


• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í æskulýðs- og íþróttamálum.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í æskulýðs- og íþróttamálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með bæjarstjóra, tómstunda- og æskulýðsfulltrúa og forstöðumanni íþróttamiðstöðvar.
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.


Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að ákvarðanir hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal nefndin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.

Sé nefndinni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir nefndar. Slíkar ákvarðanir þurfa staðfestingu bæjarstjórnar.

 Smellu hér til að skoða erindisbréf æskulýðs- og íþróttanefndar í heild sinni.