Stök frétt

Vikupistill bæjarstjóra 19. apríl 2017

Mikilvægar úrbætur tveggja stofnana í Stykkishólmi

 

Bókasöfnin, Ljósmyndasafnið og Grunnskólinn

AMTSBÓKASAFNIÐ - stofnað 1847

Stofnun mennta, menningar og upplýsingatækni

Í samræmi við samþykkt bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar um  að sameina Amtsbókasafn Stykkishólms, bókasafn Grunnskóla Stykkishólms og Ljósmyndasafn Stykkishólms er unnið að því að endurskipuleggja starfsemina í nýju húsi. Þar verður skipulögð ný stofnun; stofnun mennta, menningar og upplýsingatækni. Svo sem þekkt er standa yfir framkvæmdir við byggingu húss yfir söfnin þrjú sem verða sameinuð og verða ein rekstrareining í nánu stjórnunarlegu og rekstrarlegu samstarfi við Grunnskóla Stykkishólms. Þetta eru vissulega mikilvæg áform og ástæða til þess að rifja upp í stuttu máli sögubrot um söfnin.  

Amtsbókasafnið var stofnað 1847 að tilstuðlan amtsmannsins Bjarna Thorsteinsonar sem sat á Arnarstapa, Péturs Péturssonar prófasts á Staðarstað síðar biskup og Árna Thorlacíus kaupmanns  sem lagði til húsnæði í Norskahúsinu og hóf skráningu safnsins. Síðar flutti safnið í eigið húsnæði sem var rekið af sýslunefnd Snæfellsness og Hnappadalssýslu og kostað af öllum sveitarfélögunum í sýslunni. Stykkishólmsbær tók við rekstri safnsins og húsnæði þess (nú Vatnasafnið)  af sýslunefndinni þegar sýslnefndin var lögð niður með nýjum sveitarstjórnarlögum sem tóku gildi 1989. Á þeim tíma var gert ráð fyrir því að þar væri skjalasafn sýslunnar.  Það hvíla því mikla skyldur á okkur að varðveita bókakost Amtsbókasafnsins og þróa það í takt við tímann.

Bókasafn grunnskólans er í grunninn byggt upp af mjög merkilegum bókagjöfum og styrkjum. Þar er  m.a. um að ræða gjöf frá þeirri merku konu, Ásu Guðmundsdóttur Write, sem ólst hér upp en flutti til London  og þaðan til Karíbahafseyjarinnar Trínidad. Einnig er þar  safn  Ásgerðar Arnfinnsdóttur og  Ágústar Þórarinssonar kaupmanns. Jóhann Rafnsson sem var m.a. formaður skólanefndar skrifaði ávarp þegar safnið var afhent skólanum árið 1948. Jóhann segir  þar að safnið  „sé eitt merkasta skólabókasafn í landinu“ . Það ávarp gaf Jóhann mér þegar hann var að undirbúa  að ánafna ljósmyndasafn sitt til bæjarins. Það er því eðlilegt að koma þessu safni í gott skjól með viðeigandi skráningu og aðgangi fræðimanna að því.

Ljósmyndasafn Stykkishólms er í grunninn safn mynda sem Jóhann Rafnsson ánafnaði Stykkishólmsbæ árið 1996 auk mynda frá Árna Helgasyni fréttaritara Morgunblaðsins og fleiri ljósmyndurum og myndasöfnurum. Safninu hefur ekki verið sýndur sá sómi sem vert væri m.a. vegna þess að skort hefur aðstöðu og skýra framkvæmd um uppbyggingu og nýtingu safnsins þrátt fyrir sérstaka samþykkt um safnið. Nú blasir við betri tími þegar nýtt húsnæði rís þar sem er ætlað sérstakt rými fyrir ljósmyndasafnið. Ljósmyndir og kvikmyndir er mikilvægur þáttur í því að varðveita og miðla sögu okkar og þróun bæjarlífsins hér í Stykkishólmi.

Upplýsingatækninni fylgja nýir kennsluhættir svo sem þekkt er úr Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Með því að leggja áherslu á bókmenninguna með aðstoð upplýsingatækninnar  og  tengja starfsemi  Amtsbókasafnsins við grunnskólann skapast aðstaða til að nýta upplýsingatæknina til nýrra kennsluhátta í þágu bættrar menntunar nemenda. Með uppfærðum og „endurræstum“ bókasöfnum í nýju húsnæði blasir við betri tíð  og nýir möguleikar í skólamálum okkar Hólmara. Það er vissulega ánægjulegt verkefni  að sameina söfnin og koma þeim í gott húsnæði og færa að nútímanum og þjóna bæði sem almenningsbókasafn og skólabókasafn. Við sjáum fyrir endann á þessu verkefni og getum tekið til við önnur verkefni sem varða uppbyggingu og framfarir í okkar góða bæ.

Næsta skrefið í skólamálum okkar verður að byggja nýtt hús austan við skólahúsið þar sem verða sérkennslustofur fyrir grunnskólann og aðstaða fyrir  Tónlistarskóla  Stykkishólms.  Ef vel verður haldið á málefnum okkar mun það hús geta risið fyrr en marga grunar.  

 

100milljónir á fjárlögum þessa árs vegna hjúkrunardeildar í Sjúkrahúsi HVE í Stykkishólmi.

 

Frá ársbyrjun  2010 þegar Heilbrigðisstofnun Vesturlands var sett á stofn og St. Franciskusspítalinn var settur undir yfirstjórn  HVE  hefur staðið mikil þrautarganga við  að koma af stað endurbyggingu hjúkrunardeildar sjúkrahússins. Þeirri hjúkrunardeild er ætlað að leysa Dvalarheimili Stykkishólms af hólmi með sérinnréttuðu  húsnæði. Allan þennan tíma hafa bæjaryfirvöld átt í viðræðum við heilbrigðisyfirvöld sem létu teikna breytingar og gera áætlanir sem hlutu ekki  samþykki.

Eftir mikla vinnu á vegum bæjarins og eftir að búið var að endurhanna verkefnið náðist loksins sá áfangi að  frumáætlun um verkið var samþykkt í október 2016 og undirrituð  af fulltrúum  Heilbrigðisráðuneytis, Framkvæmdasýslu ríkisins og Stykkishólmsbæjar. Þar er um að ræða áform um breytingar á sjúkrahúsinu sem fela í sér að þar verði 18 hjúkrunarpláss samkvæmt reglugerð um hjúkrunarheimili, 2-4 rúm til dagdvalar og 4 sjúkrarúm auk þeirra rúma sem tilheyra bakdeildinni. Aðstaðan á bakdeild verður auk þess bætt með því að færa þvottahúsið í kjallarann  og taka núverandi  rými þvottahúss  fyrir sjúkraþjálfun bakdeildar.  Áætlaður kostnaður við verkið allt er  kr. 582.000.000,-

Næsta skrefið er að heilbrigðisráðherra beinir málinu til Samstarfsnefndar um opinberar framkvæmdir sem vonandi  afgreiðir verkefnið fljótt og vel til Framkvæmdasýslunnar sem sér um að bjóða verkið út. Rætt hefur verið um að verkið verði boðið út í einum áfanga. Áður en til þess kemur þarf að liggja fyrir samningur milli Heilbrigðisráðuneytis og Stykkishólmsbæjar um skiptingu kostnaðar við hjúkrunardeildina, en sveitarfélaginu er ætlað að greiða 15% kostnaðar við þann hluta verksins. Það sem vekur bjartsýni um framvinduna og næstu skrefin er að veittar voru 100 milljónir af fjárlögum þessa árs til verksins. Þrátt fyrri þessa framvindu er ástæða til þess að vona að þrautagangan sé á enda og verkið verði sett af stað. Þeir sem sitja í Samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir eru forstjóri Framkvæmdasýslunnar sem undirritaði frumáætlunina í október s.l., ráðuneytisstjórinn í Fjármálaráðuneytinu sem jú þekkir fjárlögin vel og formaður Fjárlaganefndar sem jafnframt er fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis. Undirritaður bíður eftir að kallað verði til viðræðna um samning vegna þessa mikilvæga verkefnis. 

 

Af gefnu tilefni er rétt að taka það fram að verkaskipting milli ríkis og sveitarfélaga er þannig að  það er ríkissjóður sem kostar rekstur hjúkrunarheimila að fullu og 85% af stofnkostnaði hjúkrunarheimila svo sem að framan er getið um. Aðrar framkvæmdir á vegum bæjarins koma því ekki í veg fyrir eða tefja úrbætur við hjúkrunaraðstöðu fyrir aldraða í bænum.    

 

 

Stykkishólmi, 19. apríl 2017

 

Sturla Böðvarsson bæjarstjóri