Skipulags- og byggingarfulltrúi

Aðalskipulag - breytingar í auglýsingu

Engin aðalskipulög í auglýsingarferli.

Deiliskipulag - breytingar í auglýsingu

Engin deiliskipulög í auglýsingarferli.

Hlutverk tæknideildar er að hafa umsjón með verklegum framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins s.s. viðhaldi fasteigna , gatnakerfi, holræsakerfi, opnum svæðum, sorpmálum og sumarvinnu unglinga. Tæknideildin fer einnig með skipulags- umhverfis- og byggingarmál samkvæmt skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997.

Á tæknideild starfa:
                    Sigurbjartur Loftsson skipulags- og byggingarfulltrúi
                    Högni Högnason bæjarverksstjóri, áhaldahúsi
                    Hjalti Oddson áhaldahúsi

                    Símanúmer áhaldahúss er 8921189

Vatns- og hitaveita Stykkishólms er í eigu Orkuveitu Reykjavíkur. Starfsmaður OR í Stykkishólmi er Hörður Karlsson.

Sorptaka er í höndum Íslenska Gámafélagsins ehf . Starfsmaður Íslenska Gámafélagsins í Stykkishólmi er Gunnar Jónsson.  

Upplýsingar um sorphirðu.

Aðalskipulag Stykkishólms er sett fram í greinargerð og á skipulagsuppdrætti og er stefna bæjarfélagsins um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar í  fram til árið 2022.

Á grundvelli Aðalskipulags er unnið deiliskipulag.
 • Þegar sótt er um byggingar- eða framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmd sem er í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar í þegar byggðu hverfi og deiliskipulag liggur ekki fyrir eða um er að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi skal skipulagsnefnd láta fara fram grenndarkynningu.
 • Grenndarkynning felst í því að skipulagsnefnd kynnir nágrönnum sem taldir eru geta átt hagsmuna að gæta leyfisumsókn eða tillögu að breytingu á skipulagsáætlun og gefur þeim kost á að tjá sig um hana innan tilskilins frests sem skal vera a.m.k. fjórar vikur. Að þeim fresti liðnum og þegar sveitarstjórn hefur afgreitt málið skal þeim sem tjáðu sig um það tilkynnt niðurstaða sveitarstjórnar. Þegar um óverulega breytingu á deiliskipulagi er að ræða sendir sveitarstjórn Skipulagsstofnun samþykkta deiliskipulagsbreytingu.
 • Skipulagsnefnd er heimilt að stytta tímabil grenndarkynningar ef þeir sem hagsmuna eiga að gæta, sbr. 1. mgr., hafa lýst skriflega yfir með áritun sinni á kynningargögn áður en fjórar vikur eru liðnar að þeir geri ekki athugasemdir við skipulagstillöguna eða hina leyfisskyldu framkvæmd. Skipulagsnefnd er heimilt að falla frá grenndarkynningu ef sýnt er fram á að breyting á deiliskipulagi eða leyfisskyld framkvæmd varði ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins og/eða umsækjanda.  (Skipulagslög nr. 123/2010 - 44gr.)

Lausar lóðir í Stykkishólmi

Lausar lóðir til úthlutunar eru eftirfarandi

  • Einbýlishúsalóðir:
   • Hjallatangi 1
   • Hjallatangi 3
   • Hjallatangi 9
   • Hjallatangi 13
   • Hjallatangi 15
   • Hjallatangi 17
   • Hjallatangi 19
   • Hjallatangi 28
   • Hjallatangi 36
   • Hjallatangi 40
   • Hjallatangi 42
   • Hjallatangi 48
   • Laufásvegur 19
   • Sundabakki 2
   • Vatnavík 1  - Er verið að breyta í par- eða einbýlishúsalóð, deiliskipulagsferli. Nánari upplýsingar hjá byggingarfulltrúa.
   • Vatnavík 3 - Er verið að breyta í par- eða einbýlishúsalóð, deiliskipulagsferli. Nánari upplýsingar hjá byggingarfulltrúa.
   • Vatnavík 5 - Er verið að breyta í par- eða einbýlishúsalóð, deiliskipulagsferli. Nánari upplýsingar hjá byggingarfulltrúa.
   • Vatnavík 7 - Er verið að breyta í par- eða einbýlishúsalóð, deiliskipulagsferli. Nánari upplýsingar hjá byggingarfulltrúa.
   • Sundvík 1 - Er verið að breyta í par- eða einbýlishúsalóð, deiliskipulagsferli. Nánari upplýsingar hjá byggingarfulltrúa.
   • Sundvík 2 - Er verið að breyta í par- eða einbýlishúsalóð, deiliskipulagsferli. Nánari upplýsingar hjá byggingarfulltrúa.
   • Sundvík 3 - Er verið að breyta í par- eða einbýlishúsalóð, deiliskipulagsferli. Nánari upplýsingar hjá byggingarfulltrúa.
   • Sundvík 5
   • Móvík 2 - Er verið að breyta í par- eða einbýlishúsalóð, deiliskipulagsferli. Nánari upplýsingar hjá byggingarfulltrúa.
   • Móvík 4 - Er verið að breyta í par- eða einbýlishúsalóð, deiliskipulagsferli. Nánari upplýsingar hjá byggingarfulltrúa.
   • Móvík 6 - Er verið að breyta í par- eða einbýlishúsalóð, deiliskipulagsferli. Nánari upplýsingar hjá byggingarfulltrúa.
   • Daddavík 2
   • Daddavík 3 - Er verið að breyta í par- eða einbýlishúsalóð, deiliskipulagsferli. Nánari upplýsingar hjá byggingarfulltrúa.
   • Aðalgata 16
   • Sæmundarreitur 5 – Lausar fyrir flutningshús (fundur 346)
   • Sæmundarreitur 7 - Lausar fyrir flutningshús (fundur 346)
   • Sæmundarreitur 9 - Lausar fyrir flutningshús (fundur 346)

   Parhúsalóðir

   • Sjá ofar undir einbýlishúsalóðir

   Rarhúsalóðir:

   • Engar til.

   Lóð f. verslun og þjónustu

   • Lóðir merktar: 3 á deiliskipulagi við Aðalgötu 31
   • Lóðir merktar: 4 á deiliskipulagi við Aðalgötu 31
   • Lóðir merktar: 5 á deiliskipulagi við Aðalgötu 31
   • Lóðir merktar: 6 á deiliskipulagi við Aðalgötu 31
   • Lóðir merktar: 7 á deiliskipulagi við Aðalgötu 31
   • Lóðir merktar: 8 á deiliskipulagi við Aðalgötu 31
   • Lóðir merktar: 9 á deiliskipulagi við Aðalgötu 31
  • Athafnalóðir:
   • Nesvegur 12
   • Dýraspítali/Dýralæknir: Nýrækt 16 (hafið samband við skipulags- og byggingarfulltrúa eða bæjarstjóra 
  • Annað:
   • Það eru til svæði innan bæjarmarkanna sem eru skilgreind sem athafnarsvæði eða viðskipta- og þjónustusvæði samkvæmt aðalskipulagi 2002-2022 en eru ódeiliskipulögð, helst ber að nefna svæði merkt A1, A2, A3 og svo svæði við Sundvík. (endilega hafið samband við skipulags- og byggingarfulltrúa eða bæjarstjóra til að fá frekari upplýsingar) 

Hér undir þessum link er hægt að nálgast staðsetningar á lóðum - smella hér. 

Víkurhverfi - Deiliskipulag (linkur)

Víkurhverfi - Götunöfn og númer (linkur)

Hér undir þessum link er hægt að nálgast umsóknareyðublað - smella hér.

Aðalskipulag Stykkishólmsbæjar 2002-2022

Hjallatangi - mæliblað

Nánari upplýsingar um lóðir þessar gefur byggingarfulltrúi.